Referencer

Vi har løst opgaver for både store og små kunder indenfor erhverv, offentlig og privatbyggeri.

Kontakt os for at høre nærmere om vores referencer.

Jeg har både som professionel udøver og som privat person brugt denne virksomhed. I mit daglige virke som Managing Partner i en advokatvirksomhed med fast ejendom som speciale, bruger vi både store og små håndvirksomheder. Vi har over 5.000 lejemål i administration, og jeg har dagligt kontakt til mange af disse virksomheder.

Uab Murelita har ved alle entrepriser leveret til tiden og af den absolutte højeste kvalitet. Ved arbejdets ophør bliver der ryddet op og håndværkerne har været en særdeles positiv oplevelse. Der bliver arbejdet hele tiden og udførelsen er hver eneste gang af en kvalitet som ikke mange virksomheder leverer.

Vi vil også i fremtiden benytte Uab Murelita og jeg vil, som professionel udøver, anbefale virksomheden og står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående.

Per Bjørnsholm Advokat, MBA, Managing Partner Advokatfirmaet Arup & Hvidt

Stævnen 2

I forbindelse med opførelsen af 50 lejligheder på Stævnen 2, Robert Jacobsens-vej 75-79 i Ørestaden har Kornelijus/UAB bidraget til at byggearbejderne kunne lade sig gøre i en meget presset tidsplan og samtidig holdt kvaliteten på det ud-førte arbejde. Firmaets folk er gået til opgaven i samarbejdets ånd, har indpasset sig mellem de øvrige entrepriser og altid overholdt de indgåede aftaler både mht. økonomi og tid.
Byggeopgaven blev overtaget efter et konkursbo, hvorfor ikke alle entrepriser var til at overskue. De arbejder som Kornelijus påtog sig var derfor af meget varie-rende størrelse, skulle indpasses mellem mange andre fag.
De udførte arbejder var: Færdiggørelse af gulv og vægfliser i badeværelser, op-muring af gasbeton, tilstøbning af betonskakte samt betonfinisharbejder, finish på betontrapper, opsætning af akustiklofter samt lægning af trædæk på altaner. En-treprisesum ca 1 mill. kroner. ex moms

Hamlet, TV-byen

I den gamle TV-by i Søborg deltog Kornelijus i ombygning og renoveringsarbej-derne fra TV studie til 8000 m2 hospital på 7 måneder.
Den fleksible holdning til arbejdstid var en medvirkende årsag til, at en sådan byggesag kunne lykkes.
De udførte arbejder var betonarbejder, væg og gulvflisearbejder samt murerar-bejder.
Entreprisesum kr: 3.900.000,- ex moms

Med venlig hilsen Sjælsø Stævnen A/S Jørn Halskov Projektchef

Herunder har vi samlet en række billeder fra nogle af vores projekter:

Referencer